Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa SPS nr 24 w Płocku”.

„Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Płocku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa SPS nr 24 w Płocku”.

Ofertę należy dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@inwestycjemiejskie.pl, do dnia 25.07.2023 r., do godz. 14:00.

Ofertę należy wysłać w formie spakowanego pliku *.zip, zabezpieczonego hasłem. Hasło należy przesłać na wskazany adres mailowy w odrębnej wiadomości w dniu 25.07.2023 r., nie wcześniej niż o godz. 14:00.

Poniżej znajduje się Zapytanie ofertowe wraz z opisem przedmiotu zamówienia i wszystkimi niezbędnymi załącznikami.

Skip to content