Zarząd Spółki

Daniel Kaźmierczyk – Prezes Zarządu

Daniel Kaźmierczyk – wychowanek płockiej „Jagiellonki”, absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku Inżynieria Środowiska oraz podyplomowych studiów z zakresu Zarządzanie Funduszami Strukturalnymi Unii Europejskiej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Przedsiębiorstwie oraz Samorządowy Menadżer Energii. Ponadto ukończył studia podyplomowe „Executive Master of Business Administration” (EMBA). Przed objęciem funkcji Prezesa Zarządu Inwestycji Miejskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przez ponad rok pełnił w tej Spółce funkcję Dyrektora. W latach 2003-2014 pracownik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Posiada licencję Zarządcy Nieruchomości Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości.

Uczestnik szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy europejskich oraz  zamówień publicznych, audytor efektywności energetycznej.

Zainteresowania zawodowe to głównie odnawialne źródła energii i możliwości, jakie daje ich wykorzystywanie. Hobby – motoryzacja i podróże.   

Marcin Lachowski – Wiceprezes Zarządu

Marcin Lachowski – ukończył Stosunki Międzynarodowe (spec. ekonomiczna) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowe studia menedżerskie „Master of Business Administration” (MBA).

W przeszłości prowadził działalność gospodarczą, a także pracował w Grupie Wirtualna Polska. W spółce Inwestycje Miejskie pracuje od 2017 roku. Od 2018 roku do chwili powołania do Zarządu Spółki pełnił funkcję Kierownika Działu Administracji i Zarządzania Nieruchomościami.

Skip to content