Przedmiot działalności

Spółka Inwestycje Miejskie jest jednoosobową Spółką Miasta Płocka, powołaną przez Prezydenta Miasta Płocka. Swoja działalność rozpoczęła pod koniec roku 2009.

Celem działalności Spółki jest prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie realizacji inwestycji własnych w ramach środków finansowych własnych oraz zabezpieczonych na ten cel w Budżecie Miasta Płocka.

  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
  • Roboty budowlane specjalistyczne,
  • Przygotowanie terenu pod budowę,
  • Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i technicznej,
  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  • Pozostałe badania i analizy techniczne
Skip to content