Od stycznia 2017 roku obowiązuje nowa stawka abonamentu miesięcznego na parkingu przy ul. Kościuszki 3a w wysokości 120 zł.

W ramach Strefy Płatnego Parkowania wprowadzonej w Płocku Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uruchomiła dwa płatne parkingi dla samochodów osobowych zlokalizowane przy ul. Kościuszki 3a i ul. Sienkiewicza 47.

Parkingi czynne są całą dobę. Opłata pobierana jest za korzystanie z miejsc postojowych w godz. od 8:00 do 17:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. W pozostałe godziny i dni parkingi są bezpłatne.

Zasady działania każdego z parkingów zawarte są w Regulaminach znajdujących się na parkingach.

Parking przy ul. Kościuszki 3a

Parking jako płatny został uruchomiony w dniu 01.08.2016 r.
Na parkingu wydzielono 56 miejsc postojowych.
Opłata pobierana jest przez obsługę osobową.
Cennik opłat parkingowych:
opłata godzinowa: 2,10 zł
abonament dzienny: 11,00 zł
abonament miesięczny: 170,00 zł (abonament do wykupienia abonamentu u obsługi parkingu do 5 dnia każdego miesiąca)
Osoby posiadające „Kartę parkingową osoby niepełnosprawnej” są zwolnione z opłat parkingowych.

Parking na ul. Sienkiewicza 47Parking jako płatny został uruchomiony w dniu 23.11.2016 r.
Na parkingu wydzielono 54 miejsca parkingowe, z czego 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, które są zlokalizowane poza strefą pobierania opłat.

Parking wyposażony jest w automatyczny system parkingowy do pobierania opłat: terminal wjazdowy (bileterka wraz ze szlabanem), terminal wyjazdowy (kasa automatyczna wraz ze szlabanem).

1. Zasada działania systemu parkingowego w godzinach płatnego parkowania:

 • Przy każdorazowym wjeździe na parking należy pobrać bilet wjazdowy, na którym będzie wydrukowana informacja o godzinie i dacie wjazdu. 
 • Wyjeżdżając z parkingu należy zatrzymać się przed terminalem wyjazdowym w celu dokonania opłaty za postój. 
 • Opłata wyliczana jest na podstawie biletu wjazdowego. 
 • Bilet wjazdowy należy podłożyć pod skaner kodów terminala wyjazdowego. 
 • Kwota do zapłaty wyświetlana jest na ekranie terminala wyjazdowego. 
 • Po dokonaniu opłaty należy przyciskiem potwierdzić konieczność lub brak konieczności wydrukowania biletu wyjazdowego. 
 • Szlaban otwiera się automatycznie po wykonaniu wymienionych wyżej czynności.
 • W przypadku zagubienia biletu wjazdowego istnieje możliwość wyjazdu po opłaceniu biletu awaryjnego.

2. Zasada działania systemu parkingowego poza godzinami płatnego parkowania:

 • W przypadku wjazdu na parking poza godzinami płatnego parkowania należy wykonać wszystkie czynności wymienione w pkt 1. 
 • Opłata za korzystanie z parkingu nie będzie naliczana. 
 • Na ekranie terminala wyjazdowego zostanie wyświetlona kwota należności 0 zł.
 • W przypadku wyjazdu pojazdu w godzinach od 8:00 do 17:00 w dni robocze zostanie naliczona kwota należności liczona od godz. 8:00 do momentu wyjazdu.

Cennik opłat parkingowych

 • wyjazd w ciągu 5 minut od wjazdu - brak opłaty
 • opłata godzinowa: 2,00 zł
 • bilet awaryjny: 20,00 zł (w przypadku np. zagubienia biletu parkingowego)

Płatność wyłącznie odliczoną gotówką - bilon o nominałach: 0,50 zł, 1 zł, 2 zł, 5 zł.

Terminal wyjazdowy nie zwraca wrzuconego bilonu i nie wydaje reszty.

Uroczystym otwarciem Przedszkola Miejskiego nr 5 na osiedlu Międzytorze Spółka Inwestycje Miejskie zakończyła program poprawy infrastruktury oświatowo-sportowej w Płocku. W rekordowym czasie trzech lat Spółka oddała do użytkowania pięć nowoczesnych obiektów oświatowych o łącznej kubaturze 70. 872 metrów sześciennych. Powstały :

 1. Przedszkole Miejskie nr 29 przy ulicy Kochanowskiego,
 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących specjalnych nr 7 przy ulicy Słonecznej,
 3. Przedszkole Miejskie nr 34 wraz z filią Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Harcerskiej,
 4. Hala Sportowa przy ZST „70” przy ulicy Kilińskiego
 5. Przedszkole Miejskie nr 5 przy ulicy Lachmana.

W wyniku prac Spółki do nowych obiektów przedszkolnych uczęszczać może ok. 600 przedszkolaków, nowoczesny Zespół Szkół Specjalnych pomieści ok. 90 dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności oraz 150 dzieci z Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Popularna Płocka „Siedemdziesiątka” może zaś pochwalić się nowoczesną halą sportową z widownią na 430 miejsc.
Wszystkie Inwestycje prowadzone przez Spółkę zakończone zostały w terminie i w przypadku żadnego zadania nie przekroczono kosztów przewidzianych na etapie przetargu. Warto także zaznaczyć, iż ich realizacja możliwa była dzięki innowacyjnemu programowi emisji obligacji wdrożonemu przez Spółkę wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
Spółka Inwestycje Miejskie wyraża podziękowanie wszystkim Projektantom, Wykonawcom inwestycji oraz innym osobom dzięki, którym udało się doprowadzić do końca ten projekt.

Dobiegają końca prace przy budowie Przedszkola Miejskiego na osiedlu Międzytorze. Trwają odbiory techniczne obiektu oraz ostatnie prace porządkowe. Po feriach zimowych ekipy budowlane zastąpią mali płocczanie, którym w imieniu Spółki „Inwestycje Miejskie” życzymy samych wspaniałych chwil w nowym obiekcie. W dniu 12 stycznia Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski oraz Wiceprezes Spółki „Inwestycje Miejskie”  Kamil Rybacki zapoznali dziennikarzy a za ich pośrednictwem Płocczan z nową inwestycją oświatową skierowaną do najmniejszych mieszkańców naszego miasta.

 

Jesteś tutaj: Home