Rada Miasta Płocka podczas Sesji w dniu 25 marca 2014r. przyjęła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock  na lata 2014 – 2030 uwzględniające zabezpieczenie środków na utrzymanie obiektów realizowanych przez „Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.” w ramach „Programu poprawy infrastruktury oświatowo-sportowej w Płocku”. 

W dniu 16.04.2014r. Spółka rozstrzygnęła postępowanie na wybór agenta emisji obligacji. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą planowane jest na początek maja br. Emisja obligacji umożliwi finansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w „Programie poprawy infrastruktury oświatowo-sportowej w Płocku”.

W dniu 06.12.2013 r. Spółka Inwestycje Miejskie uzyskała pozwolenie na użytkowanie budynku, w którym przewidziano siedzibę Żłobka Miejskiego Nr 2 oraz Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Budynek zlokalizowany jest na osiedlu Podolszyce Północ, przy ul. Kleeberga 3. Klucze do placówek przekazano ich użytkownikom w dniu 16.12.2013 r.

Czytaj więcej: Zakończono budowę Żłobka Miejskiego

Informujemy, iż w dniu 7 października 2013r. Rada Nadzorcza powołała nowy Zarząd Spółki w osobach:

Pan Artur Biernat – Prezes Zarządu

Pan Kamil Rybacki – Wiceprezes Zarządu

Jesteś tutaj: Home