Zadanie inwestycyjne: „Budynek mieszkalny wielorodzinny dla seniorów przy ul. Sienkiewicza 21 w Płocku”.

Szczegóły

Celem inwestycji, która będzie realizowana na działce przy ul. Sienkiewicza 21 jest wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem dla seniorów. Inwestycja realizowana będzie przez Spółkę Inwestycje Miejskie, która rozpoczęła jej przygotowanie w roku 2020 od opracowania dokumentacji projektowej.

Na działce o powierzchni 2 719 m2 zaprojektowano budynek w zabudowie pierzejowej od strony ul. Sienkiewicza. Jest to budynek czterokondygnacyjny, dwuklatkowy, niepodpiwniczony i dostosowany dla potrzeb osób starszych. Powstanie w nim 28 nowych mieszkań jedno- i dwupokojowych. Dodatkowo, dla potrzeb mieszkańców budynku, na parterze zaprojektowano wspólną świetlicę, która może być wykorzystywana jako miejsce spotkań i aktywizacji mieszkańców budynku.

Teren całej działki zostanie zagospodarowany z wydzieleniem miejsca wypoczynku i rekreacji dostosowanego dla seniorów.

Wybudowane mieszkania zostaną włączone do zasobu Gminy jako mieszkania komunalne.

Charakterystyczne parametry budynku

  • Kubatura  – 8 440 m3
  • Powierzchnia zabudowy  –    620 m2
  • Powierzchnia użytkowa – 2 083 m2
  • Wysokość budynku  –  15,74 m
  • Liczba kondygnacji nadziemnych  – 4
  • Ilość mieszkań  – 28
  • Ilość klatek schodowych  – 2
  • Wykończenie mieszkań – stan pod klucz

Na realizację inwestycji Spółka „Inwestycje Miejskie Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością” pozyskała bezzwrotne finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 
7 487 374,81 zł.

Skip to content