W dniu 14.05.2014 r. Spółka podpisała umowę emisyjną  z  Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Uroczyste złożenie podpisów przez osoby reprezentujące Strony Umowy miało miejsce w Sali Sejmowej Urzędu Miasta Płocka.

Czytaj więcej: Uroczyste podpisanie umowy emisji obligacji

Po raz pierwszy w tym roku Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. zostały nominowane przez kapitułę plebiscytu "Z Tumskiego Wzgórza - wydarzenie roku" w kategorii "Gospodarka".

Czytaj więcej: Nominacja w plebiscycie "Z Tumskiego Wzgórza - wydarzenie...

Rada Miasta Płocka podczas Sesji w dniu 25 marca 2014r. przyjęła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock  na lata 2014 – 2030 uwzględniające zabezpieczenie środków na utrzymanie obiektów realizowanych przez „Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.” w ramach „Programu poprawy infrastruktury oświatowo-sportowej w Płocku”. 

W dniu 16.04.2014r. Spółka rozstrzygnęła postępowanie na wybór agenta emisji obligacji. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą planowane jest na początek maja br. Emisja obligacji umożliwi finansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w „Programie poprawy infrastruktury oświatowo-sportowej w Płocku”.

Jesteś tutaj: Home