Uroczystym otwarciem Przedszkola Miejskiego nr 5 na osiedlu Międzytorze Spółka Inwestycje Miejskie zakończyła program poprawy infrastruktury oświatowo-sportowej w Płocku. W rekordowym czasie trzech lat Spółka oddała do użytkowania pięć nowoczesnych obiektów oświatowych o łącznej kubaturze 70. 872 metrów sześciennych. Powstały :

  1. Przedszkole Miejskie nr 29 przy ulicy Kochanowskiego,
  2. Zespół Szkół Ogólnokształcących specjalnych nr 7 przy ulicy Słonecznej,
  3. Przedszkole Miejskie nr 34 wraz z filią Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Harcerskiej,
  4. Hala Sportowa przy ZST „70” przy ulicy Kilińskiego
  5. Przedszkole Miejskie nr 5 przy ulicy Lachmana.

W wyniku prac Spółki do nowych obiektów przedszkolnych uczęszczać może ok. 600 przedszkolaków, nowoczesny Zespół Szkół Specjalnych pomieści ok. 90 dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności oraz 150 dzieci z Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Popularna Płocka „Siedemdziesiątka” może zaś pochwalić się nowoczesną halą sportową z widownią na 430 miejsc.
Wszystkie Inwestycje prowadzone przez Spółkę zakończone zostały w terminie i w przypadku żadnego zadania nie przekroczono kosztów przewidzianych na etapie przetargu. Warto także zaznaczyć, iż ich realizacja możliwa była dzięki innowacyjnemu programowi emisji obligacji wdrożonemu przez Spółkę wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
Spółka Inwestycje Miejskie wyraża podziękowanie wszystkim Projektantom, Wykonawcom inwestycji oraz innym osobom dzięki, którym udało się doprowadzić do końca ten projekt.

Dobiegają końca prace przy budowie Przedszkola Miejskiego na osiedlu Międzytorze. Trwają odbiory techniczne obiektu oraz ostatnie prace porządkowe. Po feriach zimowych ekipy budowlane zastąpią mali płocczanie, którym w imieniu Spółki „Inwestycje Miejskie” życzymy samych wspaniałych chwil w nowym obiekcie. W dniu 12 stycznia Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski oraz Wiceprezes Spółki „Inwestycje Miejskie”  Kamil Rybacki zapoznali dziennikarzy a za ich pośrednictwem Płocczan z nową inwestycją oświatową skierowaną do najmniejszych mieszkańców naszego miasta.

 

5 listopada miało miejsce uroczyste otwarcie Przedszkola nr 34 przy ul. Harcerskiej. Nowa placówka, mieszcząca również filię Młodzieżowego Domu Kultury dzięki wysiłkom wykonawców oraz inwestora przyjęła maluchów od 1 września 2015 roku. W uroczystości wzięli udział Prezydent Miasta Płocka, Pan Andrzej Nowakowski, Pani Elżbieta Gapińska – Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radni Rady Miasta Płocka – Pani Małgorzata Struzik, Pan Wojciech Hetkowski, Pan Marek Krysztofiak oraz inni zaproszeni goście,
w tym Zarząd i pracownicy Spółki „Inwestycje Miejskie”. Tłumnie zgromadzeni goście podziwiali występujące przedszkolaki, które zaprezentowały swoje talenty wokalno-taneczne oraz pokaz karate.

30 września miało miejsce oficjalne otwarcie nowej siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 przy ulicy Słonecznej 65 w Płocku. W uroczystości wzięli udział Prezydent Miasta Płocka, Pan Andrzej Nowakowski, Pani Elżbieta Gapińska – Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Urszula Augustyn – Pełnomocnik Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Dyrekcja Szkoły oraz inni zaproszeni goście, w tym Zarząd Spółki „Inwestycje Miejskie”. Ceremonię zainaugurowało uroczyste odegranie hejnału, a następnie symboliczne, wspólne przecięcie wstęgi umieszczonej przed głównym wejściem do szkoły. Dyrektor placówki, Pani Sylwia Kaczkowska podkreśliła znaczenie nowo powstałego obiektu jako pierwszej placówki w Płocku wybudowanej od podstaw na potrzeby dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uroczystość uświetniły występy uczniów ZSOS nr 7. Gimnazjaliści zaprezentowali pantomimę, natomiast uczniowie podstawówki wystąpili w programie muzyczno-tanecznym, w którym towarzyszyły im dzieci ze Studia Tańca Fame.

Jesteś tutaj: Home