Spółka Ekoenergia z Sierakowic Prawych zakończyła realizację zadania pn. „Mikroinstalacje OZE na budynkach użyteczności publicznej. Protokół odbioru końcowego został podpisany 28 grudnia 2018 roku.

Czytaj więcej: Mikroinstalacje OZE gotowe do działania!

Spółka Inwestycje Miejskie podpisała umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa kamienicy zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 3b w Płocku”. Za wykonawstwo odpowiadać będzie firma TEKOBUD Sp. z o.o. Sp. k.

Czytaj więcej: Umowa na Mediatekę podpisana!

Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje o ogłoszeniu następujących przetargów:

  1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku kamienicy zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 3b w Płocku";
  2. "Budowa drenażu przy budynku Żłobka Miejskiego nr 2 wraz z siedzibą Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej zlokalizowanego przy ul. Kleeberga 3 w Płocku"


Szczegółowe informacje dotyczące przetargów znajdują się w zakładce "Zamówienia publiczne".

Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje o ogłoszeniu następujących przetargów

  1. Budowa żłobka wraz z częścią mieszkalną w ramach zadania pn. "Budownictwo wielorodzinne wraz ze żłobkiem miejskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 52 w Płocku" - I etap;
  2. "Przebudowa i rozbudowa budynku kamienicy zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 3b w Płocku"


Szczegółowe informacje dotyczące przetargów znajdują się w zakładce "Zamówienia publiczne".

Jesteś tutaj: Home