Inofrmujemy, że w zakładce "Zamówienia publiczne" pojawiło się zapytanie ofertowe na "Wykonanie prac naprawczych związanych z usunięciem usterek w obiekcie Miejskiego Przedszkola nr 34 wraz z Filią Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Harcerskiej 2 i 2a w Płocku."

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe na wykonanie prac naprawczych

W środę, 3 czerwca odbyła się konferencja prasowa połączona ze zwiedzaniem budynku, w którym mieścić się będzie Mediateka oraz 12 lokali mieszkalnych, wybudowanych w ramach programu "Mieszkania na start".

Czytaj więcej: Budowa Mediateki dobiega końca!

Dobiega końca okresem składania ofert w ramach przetargu nieograniczonego na: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: "Budynek mieszkalny wielorodzinny dla seniorów przy ul. Sienkiewicza 21 w Płocku". W związku z tym informujemy, że Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. dokonała wszelkich możliwych przygotowań do przeprowadzenia w sposób bezpieczny procedury otwarcia ofert.

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w sali umożliwiającej oczekiwanej przez Spółkę liczbie osób zachowanie bezpiecznych odległości od siebie. Powierzchnie płaskie oraz przedmioty, których dotykanie jest konieczne, jak drzwi, klamki czy krzesła zostaną wcześniej zdezynfekowane.

Zwracamy się jednocześnie z apelem do osób, które zamierzają uczestniczyć w procedurze otwarcia ofert, aby przybyły do siedziby Spółki w maseczkach oraz rękawiczkach ochronnych.

Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w zakładce "Zamówienia Publiczne" pojawił się przetarg nieograniczony na: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: "Budynek mieszkalny wielorodzinny dla seniorów przy ul. Sienkiewicza 21 w Płocku".

Jesteś tutaj: Home