Parking przy ul. Sienkiewicza 47

Parking jako płatny został uruchomiony w dniu 23.11.2016 r.

Na parkingu wydzielono 54 miejsca parkingowe, z czego 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, które są zlokalizowane poza strefą pobierania opłat.

Parking czynny jest całą dobę. Opłata pobierana jest za korzystanie z miejsc postojowych w godz. od 8:00 do 17:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. W pozostałe godziny i dni parking jest bezpłatny.

Zasady działania parkingu zawarte są w Regulaminie.

Parking wyposażony jest w automatyczny system parkingowy do pobierania opłat: terminal wjazdowy (bileterka wraz ze szlabanem), terminal wyjazdowy (kasa automatyczna wraz ze szlabanem).

1. Zasada działania systemu parkingowego w godzinach płatnego parkowania:

 • Przy każdorazowym wjeździe na parking należy pobrać bilet wjazdowy, na którym będzie wydrukowana informacja o godzinie i dacie wjazdu. 
 • Wyjeżdżając z parkingu należy zatrzymać się przed terminalem wyjazdowym w celu dokonania opłaty za postój. 
 • Opłata wyliczana jest na podstawie biletu wjazdowego. 
 • Bilet wjazdowy należy podłożyć pod skaner kodów terminala wyjazdowego. 
 • Kwota do zapłaty wyświetlana jest na ekranie terminala wyjazdowego. 
 • Po dokonaniu opłaty należy przyciskiem potwierdzić konieczność lub brak konieczności wydrukowania biletu wyjazdowego. 
 • Szlaban otwiera się automatycznie po wykonaniu wymienionych wyżej czynności.
 • W przypadku zagubienia biletu wjazdowego istnieje możliwość wyjazdu po opłaceniu biletu awaryjnego.

2. Zasada działania systemu parkingowego poza godzinami płatnego parkowania:

 • W przypadku wjazdu na parking poza godzinami płatnego parkowania należy wykonać wszystkie czynności wymienione w pkt 1. 
 • Opłata za korzystanie z parkingu nie będzie naliczana. 
 • Na ekranie terminala wyjazdowego zostanie wyświetlona kwota należności 0 zł.
 • W przypadku wyjazdu pojazdu w godzinach od 8:00 do 17:00 w dni robocze zostanie naliczona kwota należności liczona od godz. 8:00 do momentu wyjazdu.

Cennik opłat parkingowych

 • wyjazd w ciągu 5 minut od wjazdu – brak opłaty
 • opłata godzinowa: 2,00 zł
 • bilet awaryjny: 20,00 zł (w przypadku np. zagubienia biletu parkingowego)

Płatność wyłącznie odliczoną gotówką – bilon o nominałach: 0,50 zł, 1 zł, 2 zł, 5 zł.

Terminal wyjazdowy nie zwraca wrzuconego bilonu i nie wydaje reszty.

Skip to content