Prezes Zarządu Daniel Kaźmierczyk

Prezes Zarządu:

Daniel Kaźmierczyk     

  

  

 

Daniel Kaźmierczyk – wychowanek płockiej "Jagiellonki", absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku Inżynieria Środowiska oraz podyplomowych studiów z zakresu Zarządzanie Funduszami Strukturalnymi Unii Europejskiej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Przedsiębiorstwie oraz Samorządowy Menadżer Energii. Ponadto ukończył studia podyplomowe "Executive Master of Business Administration (EMBA) w Collegium Humanum. Przed objęciem funkcji Prezesa Zarządu Inwestycji Miejskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przez ponad rok pełnił w tej Spółce funkcję Dyrektora. W latach 2003-2014 pracownik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Posiada licencję Zarządcy Nieruchomości Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości.

Uczestnik szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy europejskich oraz  zamówień publicznych, audytor efektywności energetycznej.

Zainteresowania zawodowe to głównie odnawialne źródła energii i możliwości, jakie daje ich wykorzystywanie. Hobby – motoryzacja i podróże.   

Wiceprezes Zarządu:

Michał Sosnowski 

                                     

Michał Sosnowski – absolwent płockiej "Małachowianki", ukończył Politologię (spec. marketing polityczny) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Studia Podyplomowe „Samorządowy Menedżer Energii” w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Ponadto ukończył studia podyplomowe "Executive Master of Business Administration (EMBA) w Collegium Humanum oraz liczne kursy i szkolenia dotyczące zarządzania zespołem w administracji publicznej. Do tej pory pracował m.in. w Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., płockiej Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, gdzie pełnił funkcję Kierownika Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego, a następnie p.o. Z-cy Dyrektora MWOMP ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych.

W przeszłości aktywnie działał w organizacjach pozarządowych. Był m.in. Prezesem Stowarzyszenia Sympatyków Klubu Wisła Płock oraz Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej JUVENTA Mazowsze. Był Radnym Miasta Płocka w kadencji 2014-2018, gdzie pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki.

 
Jesteś tutaj: Home O firmie Zarząd