Dokumentacja projektowa dla inwestycji „Budownictwo komunalne przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku”.

„Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Płocku zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na wybór Wykonawcy dokumentacji projektowej dla inwestycji „Budownictwo komunalne przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku”.

Termin składania ofert do dnia: 18.07.2024 r. do godz., 12:00

Termin otwarcia ofert: 18.07.2024 r. o godz., 12:15

Wszystkie niezbędne dokumenty związane z zamówieniem znajdują się pod adresem strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4d674a8d-3444-11ef-8a31-0e435a8a43bc

Skip to content