Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej.

„Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, na kompleksowe wykonanie wszystkich prac w formule zaprojektuj i wybuduj związanych z realizacją zadania

Termin składania ofert do dnia: 16.10.2023 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 16.10.2023 r. o godz., 12:15

Wszystkie niezbędne dokumenty związane z zamówieniem znajdują się pod adresem strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ec7820f7-5844-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Skip to content