Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 51 w Płocku”

„Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie 275 pkt 1 ustawy, na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 51 w Płocku”.

Termin składania ofert do dnia: 01.08.2023 r., godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 01.08.2023 r. godz. 12:15

Termin związania ofertą: 30 dni

Wszystkie niezbędne dokumenty związane z zamówieniem znajdują się pod adresem strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e8c93f71-2484-11ee-9aa3-96d3b4440790

Skip to content