Rozbudowa Szkoły Specjalnej Nr 24 w Płocku przy ul. Słonecznej 65

„Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie 275 pkt 2 ustawy, na wykonaniu prac budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24 w Płocku przy ul. Słonecznej 65.

Termin składania ofert do dnia: 12.06.2023 r., godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 12.06.2023 r. godz. 12:15

Termin związania ofertą: 30 dni

Wszystkie niezbędne dokumenty związane z zamówieniem znajdują się pod adresem strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9825b702-f5a9-11ed-9355-06954b8c6cb9

Skip to content