Budynek mieszkalny wielorodzinny dla seniorów przy ul. Sienkiewicza 21

W ramach wdrożonego przez Gminę-Miasto Płock programu „Mieszkania dla Seniorów” Spółka planuje wybudować budynek mieszkalny wielorodzinny dostosowany do potrzeb osób starszych
i niepełnosprawnych. W  budynku przewidujemy 33 mieszkania jedno – i dwupokojowe

 Zagospodarowany także będzie cały teren działki, z wydzielonym miejscem do wypoczynku i  rekreacji. Dodatkowo dla potrzeb mieszkańców budynku na parterze zostanie utworzona  strefa wspólna – świetlica, która będzie pełniła funkcję integracyjną i będzie mogła być wykorzystywana do  wspierania aktywności seniorów. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany dla potrzeb jego mieszkańców – powstanie strefa rekreacyjno-wypoczynkowa z elementami małej architektury. 

Skip to content