Odśnieżanie obiektów należących do spółki w 2023 r.

Zamawiający – Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi związanej z odśnieżaniem w okresie 01.01.2023-31.12.2023 r. obiektów będących własnością Spółki.

Oferta  zabezpieczona hasłem powinna być przesłana do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@inwestycjemiejskie.pl do dnia 07.12.2022 r. do godz. 14:00. . Hasło należy przesłać w odrębnej wiadomości tego samego dnia, jednak nie wcześniej niż o godz. 14:00 i nie później niż o godz. 15:00. Szczegóły przygotowania oferty znajdują się w zapytaniu ofertowym z dnia 29.12.2022 r.

Skip to content