Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Kleeberga 3 w Płocku na potrzeby Żłobka Miejskiego Nr 2”

„Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” jako Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie pozwolenia na przebudowę  oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Kleeberga 3 w Płocku na potrzeby Żłobka Miejskiego Nr 2”.

Ofertę należy dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: a.kulinska@inwestycjemiejskie.pl, do dnia 10.06.2021 r., do godz. 12:00. Ofertę należy wysłać w formie spakowanego pliku *.zip, zabezpieczonego hasłem. Hasło należy przesłać na wskazany adres mailowy w odrębnej wiadomości, jednak nie wcześniej niż o godzinie 12:00.

W plikach poniżej znajduje się zapytanie ofertowe wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, a także informacja z otwarcia ofert.

W załącznikach zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Skip to content