Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24 w Płocku przy ul. Słonecznej 65”.

Spółka „Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” jako Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie pozwolenia na rozbudowę budynku szkoły oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24 w Płocku przy ul. Słonecznej 65”.

Ofertę należy dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.kulinska@inwestycjemiejskie.pl, do dnia 07.06.2021 r., do godz. 12:00. Ofertę należy wysłać w formie spakowanego pliku *.zip, zabezpieczonego hasłem. Hasło należy przesłać na wskazany adres mailowy w odrębnej wiadomości, jednak nie wcześniej niż o godzinie 12:00.

W plikach poniżej znajduje się zapytanie ofertowe wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, a także informacja o złożonych ofertach.

Poniżej w załączniku zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Skip to content