Modernizacja systemu automatyki i monitoringu wizyjnego parkingu przy ul. Kościuszki 3a w Płocku.

Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn. „Modernizacja systemu  automatyki i monitoringu wizyjnego parkingu przy ul. Kościuszki 3a w Płocku.”

Zakończenie zadanie polegającego na dostawie i montażu elementów modernizowanego systemu – do 16 lipca 2021 r.

Ofertę należy dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres a.kulinska@inwestycjemiejskie.pl, do dnia 21.05.2021 r., do godziny 14:00. Pliki z ofertą należy wysłać w formie spakowanej i zabezpieczonej hasłem. Hasło należy przesłać w odrębnym mailu w dniu 21.05.2021 r., jednak nie wcześniej niż o godz. 14:00.

 

UWAGA!

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 28.05.2021 r., do godz. 14:00.

Hasło do spakowanych plików z ofertą należy przesłać w tym samym dniu, nie wcześniej niż o godz. 14:00.

 

Poniżej załączona została odpowiedź na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego 19.05.2021 r., a także informacja o wydłużeniu terminu składania ofert z dnia 24.05.2021 r.

 

Poniżej znajdują się zapytanie ofertowe oraz wszystkie niezbędne do przygotowania oferty załączniki. 

 

Zamieszczono poniżej Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content