Zapytanie ofertowe na utrzymanie w czystości pomieszczeń biurowych wynajmowanych przez Spółkę

Zamawiający – Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11, zaprasza do składania ofert na realizację usługi stałego utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych wynajmowanych przez Spółkę.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres sekretariat@inwestycjemiejskie.pl lub też dostarczona pocztą/kurierem lub osobiście na  adres 09-400 Płock, ul. Bielska 9/11, do dnia 11.12.2020r. do godz. 14:00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert pozostaną bez rozpatrzenia.

Poniżej opis przedmiotu zamówienia oraz inne istotne informacje niezbędne do przygotowania oferty.

Zapytanie ofertowe z dnia 07.12.2020 r.

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Projekt umowy,

2. Wzór oświadczenia.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content