Odśnieżanie obiektów należących do Inwestycji Miejskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 2021 r.

Zamawiający – Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi związanej z odśnieżaniem w okresie 01.01.2021-31.12.2021 r. obiektów będących własnością Spółki.

Oferta powinna być przesłana do Zamawiającego za pośrednictwem:

– poczty elektronicznej na adres: sekretariat@inwestycjemiejskie.pl,

– poczty,

– kurierem,

– dostarczona osobiście na adres: 09-400 Płock, ul. Bielska 9/11 (Sekretariat, pok. nr 6)

do dnia 04.12.2020 r. do godz. 14:00.

Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe zawierające szczegółowe informacje dotyczące zamówienia, wraz z niezbędnymi załącznikami:

Zapytanie ofertowe z dnia 27.11.2020 r.,

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

1a. Mapa parkingu przy ul. Sienkiewicza 47,

1b. Mapa parkingu przy ul. Kościuszki 3a,

2. Projekt umowy,

3. Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu,

4. Formularz ofertowy.

 

5. Wybór najkorzystniejszej oferty

Skip to content