Wykonanie prac naprawczych związanych z usunięciem śladów po zawilgoceniu ścian oraz podszybia w budynku przy ul. Kleeberga 3 w Płocku

Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na wykonanie prac naprawczych związanych z usunięciem śladów po zawilgoceniu ścian oraz podszybia w budynku przy ul. Kleeberga 3 w Płocku.

Oferty należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@inwestycjemiejskie.pl, bądź pocztą/kurierem lub też dostarczyć osobiście na adres 09-400 Płock, ul. Bielska 9/11, do dnia 05.10.2020 r., do godz. 14:00.

 

Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe wraz ze szczegółami zamówienia:

1. Zapytanie ofertowe

2. Projekt umowy na wykonawstwo

3. Projekt umowy RODO

 

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content