Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu przeciwpożarowego na budynkach spółki

Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu przeciwpożarowego dla budynków znajdujących się w zasobie Spółki.

Oferty należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@inwestycjemiejskie.pl, bądź pocztą/kurierem lub też dostarczyć osobiście na adres 09-400 Płock, ul. Bielska 9/11, do dnia 14.08.2020 r., do godz. 14:00.


Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe wraz ze szczegółami zamówienia:

1. Zapytanie ofertowe z dnia 07.08.2020 r.

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content