Zapytanie ofertowe na wykonanie prac naprawczych

Inofrmujemy, że w zakładce „Zamówienia publiczne” pojawiło się zapytanie ofertowe na „Wykonanie prac naprawczych związanych z usunięciem usterek w obiekcie Miejskiego Przedszkola nr 34 wraz z Filią Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Harcerskiej 2 i 2a w Płocku.”

Zapraszamy do składania ofert.

Skip to content