Wykonanie prac naprawczych związanych z usunięciem usterek w obiekcie Miejskiego Przedszkola nr 34 wraz z Filią Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Harcerskiej 2 i 2a w Płocku.

Zarząd Spółki Inwestycje Miejskie zwraca się z prośba o przedstawienie oferty na wykonanie prac naprawczych polegających na usunięciu usterek zawartych w protokole z przeglądu gwarancyjnego z dnia 28.04.2020 r.

Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres sekretariat@inwestycjemiejskie.pl, pocztą/kurierem lub też dostarczona osobiście na adres 09-400 Płock, ul. Bielska 9/11, do dnia 13.07.2020 r.

Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe wraz z niezbędnymi załącznikami i informacjami dotyczącymi zamówienia.

1. Zapytanie ofertowe z dnia 29.06.2020 r.,

2. Protokół z przeglądy gwarancyjnego z dnia 28.04.2020 r.,

3. Wzór umowy na wykonanie prac,

4. Formularz ofertowy – kalkulacja cenowa usunięcia usterek,

5. Umowa wzajemna w zakresie ochrony danych osobowych.

 

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content