Otwarcie ofert w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Dobiega końca okresem składania ofert w ramach przetargu nieograniczonego na: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Budynek mieszkalny wielorodzinny dla seniorów przy ul. Sienkiewicza 21 w Płocku”. W związku z tym informujemy, że Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. dokonała wszelkich możliwych przygotowań do przeprowadzenia w sposób bezpieczny procedury otwarcia ofert.

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w sali umożliwiającej oczekiwanej przez Spółkę liczbie osób zachowanie bezpiecznych odległości od siebie. Powierzchnie płaskie oraz przedmioty, których dotykanie jest konieczne, jak drzwi, klamki czy krzesła zostaną wcześniej zdezynfekowane.

Zwracamy się jednocześnie z apelem do osób, które zamierzają uczestniczyć w procedurze otwarcia ofert, aby przybyły do siedziby Spółki w maseczkach oraz rękawiczkach ochronnych.

Skip to content