Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w zakładce „Zamówienia Publiczne” pojawił się przetarg nieograniczony na: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Budynek mieszkalny wielorodzinny dla seniorów przy ul. Sienkiewicza 21 w Płocku”.

Skip to content