Zapytanie ofertowe na modernizację i dostosowanie do potrzeb Spółki urządzeń zamontowanych na parkingu przy ul. Sienkiewicza 47 w Płocku

Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na modernizację i dostosowanie do potrzeb Spółki urządzeń zamontowanych na parkingu przy ul. Sienkiewicza 47 w Płocku.

Oferty należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@inwestycjemiejskie.pl, bądź pocztą/kurierem lub też dostarczyć osobiście na adres 09-400 Płock, ul. Bielska 9/11, do dnia 14.02.2020 r., do godz. 14:00.

Poniżej zamieszczono zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zamówienia oraz szczegóły dotyczące przygotowania oferty, a także projekt umowy na wykonanie usługi.

1. Zapytanie ofertowe z dnia 07.02.2020 r.,

2. Projekt umowy,

3. Formularz ofertowy,

4. Projekt umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych.

5. Unieważnienie postępowania

Skip to content