Zapytanie ofertowe na odśnieżanie obiektów należących do Inwestycji Miejskich Sp. z o.o.

Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi związanej z odśnieżaniem w okresie zimowym 2020 obiektów będących własnością Spółki.

Oferty należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@inwestycjemiejskie.pl, bądź pocztą/kurierem lub też dostarczyć osobiście na adres 09-400 Płock, ul. Bielska 9/11 (Sekretariat, pokój nr 6), do dnia 04.12.2019 r., do godz. 14:00.

Poniżej zamieszczono zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zamówienia oraz szczegóły dotyczące przygotowania oferty, a także załączniki.

1. Zapytanie ofertowe z dnia 20.11.2019 r.,

2. Załącznik nr 1,

3. Załącznik nr 2,

4. Załącznik nr 3,

5. Załącznik nr 4,

6. Projekt umowy dot. przetwarzania danych osobowych.

7. Zawiadomienie o wyborze oferty

Skip to content