Zapytanie ofertowe na utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych

Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację usługi stałego utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych Spółki.

Oferty należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@inwestycjemiejskie.pl, bądź pocztą/kurierem lub też dostarczyć osobiście na adres 09-400 Płock, ul. Bielska 9/11, do dnia 25.11.2019 r., do godz. 15:00.

Poniżej zamieszczono zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zamówienia oraz szczegóły dotyczące przygotowania oferty, a także projekt umowy na wykonanie usługi.

1. Zapytanie ofertowe z dnia 18.11.2019 r.,

2. Projekt umowy,

3. Projekt umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych.

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content