Budowa zasilania stanowiska ładowania pojazdów elektrycznych

Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na budowę zasilania stanowiska ładowania pojazdów elektrycznych.

Oferty należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@inwestycjemiejskie.pl, bądź pocztą/kurierem lub też dostarczyć osobiście na adres: 09-400 Płock, ul. Bielska 9/11, do dnia 04.12.2019 r., do godz. 14:00.

Poniżej zamieszczono zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zamówienia oraz szczegóły dotyczące przygotowania oferty, w tym projekt umowy na wykonawstwo.

1. Zapytanie ofertowe z dnia 29.11.2019 r.,

2. Dokumentacja techniczna,

3. Wizualizacja stelaża wraz z wymiarami,

4. Projekt umowy na wykonawstwo,

5. Załącznik do umowy RODO.

6. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy.

7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content