Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu przeciwpożarowego

Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu przeciwpożarowego dla budynków zlokalizowanych na terenie miasta Płocka.

Oferty należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@inwestycjemiejskie.pl, bądź pocztą/kurierem lub też dostarczyć osobiście na adres: 09-400 Płock, ul. Bielska 9/11, do dnia 13.08.2019 r., do godz. 14:00.

Poniżej zamieszczono zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zamówienia oraz szczegóły dotyczące przygotowania oferty.

1. Zapytanie ofertowe z dnia 02.08.2019 r.

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content