Ogłoszenie przetargu na budowę żłobka

Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje o ogłoszeniu przetargu na Budowę żłobka wraz z częścią mieszkalną w ramach zadania pn. „Budownictwo wielorodzinne wraz ze żłobkiem miejskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 52 w Płocku” – I etap


Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się w zakładce zamówienia publiczne.

Skip to content