Mikroinstalacje OZE gotowe do działania!

Spółka Ekoenergia z Sierakowic Prawych zakończyła realizację zadania pn. „Mikroinstalacje OZE na budynkach użyteczności publicznej. Protokół odbioru końcowego został podpisany 28 grudnia 2018 roku.

 

W ramach inwestycji, mikroinstalacje fotowoltaiczne zamontowane zostały na budynkach Miejskiego Przedszkola nr 5, Miejskiego Przedszkola nr 29, Miejskiego Przedszkola nr 34, Żłobka Miejskiego nr 2 oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24. Dodatkowo na budynku Miejskiego Przedszkola nr 5 zamontowana została powietrzna pompa ciepła.

Mikroinstalacje będą produkowały energię elektryczną zużywaną na potrzeby bieżące obiektów. Nadwyżka energii zostanie przesłana do sieci OSD. 

Skip to content