Ogłoszenie przetargów

Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje o ogłoszeniu następujących przetargów:

  1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku kamienicy zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 3b w Płocku”;
  2. Budowa drenażu przy budynku Żłobka Miejskiego nr 2 wraz z siedzibą Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej zlokalizowanego przy ul. Kleeberga 3 w Płocku”


Szczegółowe informacje dotyczące przetargów znajdują się w zakładce „Zamówienia publiczne”.

Skip to content