Ogłoszenie przetargów

Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje o ogłoszeniu następujących przetargów

  1. Budowa żłobka wraz z częścią mieszkalną w ramach zadania pn. „Budownictwo wielorodzinne wraz ze żłobkiem miejskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 52 w Płocku” – I etap;
  2. „Przebudowa i rozbudowa budynku kamienicy zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 3b w Płocku”


Szczegółowe informacje dotyczące przetargów znajdują się w zakładce „Zamówienia publiczne”.

Skip to content