Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji – Żłobek przy ul. Kazimierza Wielkiego

Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Budownictwo wielorodzinne wraz ze żłobkiem miejskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 52 w Płocku”.

Skip to content