Wykonanie ekspertyzy technicznej zawilgocenia ścian piwnicznych obiektu przy ul. Franciszka Kleeberga 3 w Płocku

Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie kompleksowej ekspertyzy technicznej mającej na celu ustalenie przyczyn i wskazanie rozwiązań eliminacji zawilgocenia ścian piwnicznych oraz podszybia przy ul. F. Kleeberga 3 w Płocku.

Skip to content