Raport z dnia 17 kwietnia 2015

Prowadzone są roboty wykończeniowe w budynku szkoły – tynki, posadzki betonowe, układanie płytek ściennych i podłogowych, montaż instalacji wod-kan, c.o. i elektrycznych. Kontynuowane są prace elewacyjne. Wykonywane są roboty w zakresie budowy garażu i elementów zagospodarowania terenu – ogrodzenie, drogi wewnętrzne, boisko sportowe.

Skip to content