Raport z dnia 19 grudnia 2014

Zakończono murowanie ścian nośnych piętra, zamontowano strop typu Filigran
nad piętrem budynku, trwa zbrojenie i deskowanie stropu piętra. Kontynuowane
są prace związane z pokryciem dachu w części prawej budynku. Rozpoczęto
prace związane z ocieplaniem ścian budynku. Trwają prace związane z
układaniem wewnętrznej instalacji elektrycznej. Kontynuowane są prace
związane z wykonywaniem kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Skip to content