Raport z dnia 12 grudnia 2014

Wykonano szlichty posadzkowe na parterze części socjalnej budynku.
Kontynuowane są roboty w zakresie zagospodarowania terenu oraz instalacji:
elektrycznych, wentylacyjnych i centralnego ogrzewania.

Rozpoczęto wykonywanie szlicht posadzkowych na drugie kondygnacji części
socjalnej obiektu.

Skip to content