Raport z dnia 12 grudnia 2014

Zabetonowano strop w części wejściowej, trwają prace związane z wykonaniem
schodów żelbetowych. Trwa murowanie ścian nośnych piętra. Zakończono prace
związane z pokryciem dachu w części lewego skrzydła. Rozpoczęto pokrycia
dachu w części prawego skrzydła obiektu. Zakończono pokrycia dachu sali
gimnastycznej wraz z zapleczem. Trwa układanie wewnętrznej instalacji
elektrycznej. Kontynuowane są prace związane z wykonywaniem kanalizacji
deszczowej i sanitarnej.

Skip to content