Raport z dnia 05 grudnia 2014

Zakończono  montaż płyt stropowych nad 1 piętrem.

Wykonano betonowanie klatki schodowej do poziomu +4,20m.

Wykonywane jest zbrojenie, szalowanie i betonowanie attyk.

Wykonano betonowanie szybu windy osobowej do poziomu +7,0m.

Rozpoczęto montaż stolarki okiennej.

Skip to content