Raport z dnia 05 grudnia 2014

Wykonano pokrycie dachu nad salą sportową – ułożono warstwę papy
podkładowej. Trwa montaż stolarki aluminiowej fasadowej i okiennej.
Kontynuowane są roboty w zakresie wykonywanie szlicht posadzkowych w części
socjalnej obiektu, zagospodarowania terenu w zakresie chodników i parkingu
oraz instalacji: elektrycznych, wentylacyjnych i centralnego ogrzewania.

Skip to content