Raport z dnia 7 listopad 2014

Zabetonowano strop typu Filigran w części frontowej prawej, trwa zbrojenie i deskowanie stropu w części frontowej lewej. Zakończono betonowanie słupów i podciągów nad tarasami, rozpoczęto montaż konstrukcji zadaszenia nad tarasami. Zakończono umocnienie jaru koszami gabionowymi. Rozpoczęto układanie wewnętrznej instalacji elektrycznej. Kontynuowane są prace związane z wykonywaniem kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Skip to content