Przetarg pisemny na Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Przedszkola Miejskiego na osiedlu Międzytorze w Płocku”

Przetarg pisemny na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Przedszkola Miejskiego na osiedlu Międzytorze w Płocku”.

Poniżej załączono pliki związane ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na Nadzór Inwestorski, dokumentację techniczną oraz Opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych.

Skip to content