Raport z dnia 31 października 2014

Kontynuowanie montażu stropu typu filigran na części frontowej budynku wraz ze dozbrajaniem zamontowanego stropu. Trwa deskowanie i betonowanie słupów i podciągów nad tarasami. Rozpoczęto umacnianie dna jaru koszami gabionowymi. Kontynuowane są prace związane z wykonywaniem kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Skip to content