Raport z dnia 24 października 2014

Rozpoczęto montaż stropu typu Filigran nad częścią frontową prawą, sukcesywnie trwa dozbrajanie zamontowanego stropu. Wykonywane jest deskowanie i betonowanie słupów w części lewej i prawej skrzydeł nad tarasami. Zakończono murowanie ścian nośnych Sali sportowej wraz z zapleczem. Kontynuowane są prace związane z wykonywaniem kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Skip to content