Raport z dnia 10 października 2014

Trwają są prace związane z deskowaniem i betonowaniem podciągów oraz słupów w części prawej. Sukcesywnie montowany jest strop na części prawego skrzydła. Zakończono murowanie ścian nośnych parteru części frontowej prawej i lewej. Zakończono murowanie ścian nośnych zaplecza sali sportowej, trwają prace murarskie w zakresie ścian nośnych na części sali sportowej. Kontynuowane są prace związane z wykonywaniem kanalizacji deszczowej. Rozpoczęto prace związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej.

Skip to content